نویسنده = ���������� ��������
تعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم‌های علوفه‌ای در استان های لرستان و مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.34785/J020.2022.014

هرمز اسدی؛ ویدا قطبی؛ محمد شاهوردی؛ رمضان سرپرست


پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-66

10.34785/j020.2022.498

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی