نویسنده = ������������ ������
تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود(Cicer arientinum L.) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.34785/J020.2022.017

حمزه شیرویی؛ علی حاتمی؛ احسان اله زیدعلی؛ یاسر علیزاده