کلیدواژه‌ها = سرما
کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 53-68

سیروس محفوظی؛ محمد مجدی؛ محسن جانمحمدی؛ شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ قاسم حسینی سالکده