تماس با ما

آدرس: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی

کدپستی: 15175-66177

آدرس پست الکترونیک:  jppg@uok.ac.ir      

 

 


CAPTCHA Image