تماس با ما

آدرس: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، نشریه تولید و ژنتیک گیاهی

کدپستی: 15175-66177

تلفن: 988733627721+ داخلی 3346

آدرس پست الکترونیک:  jppg@uok.ac.ir      

 

 


CAPTCHA Image