اهداف و چشم انداز

کمک به گسترش مرزهای علم و دانش در زمینه ارتقاء کیفیت و بهره‌وری تولید گندم در ایران از طریق نشر پژوهش­های نوین و کاربردی

 

شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش­های اساسی در زمینه تولید گندم با بهره­گیری از نتایج پژوهش­های جدید

 

تقویت زیرساخت­ها و سیاست­های علمی مبتنی بر حفظ تنوع ژنتیکی و جلوگیری از فرسایش ژنتیکی گونه­های گندم

 

 فراهم کردن زمینه­های گسترش کشت گندم دیم با در نظر گرفتن شرایط موجود کشور از لحاظ بحران منابع آبی و انتشار نتایج فعالیت­های علمی تخصصی در این زمینه

 

 تقویت ارتباط نهادهای علمی، پژوهشی و آموزشی با نهادهای تصمیم­گیری و سیاست­گذاری به‌منظور کمک در به‌کارگیری یافته­های علمی و تخصصی در برنامه­ریز­ی­های آتی

 

ارتقاء سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و متصدیان این حوزه و تبادل یافته‌ها و دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی با پوشش دهی حوزه‌های تخصصی ذی‌ربط