اهداف و چشم انداز

  • کمک به گسترش مرزهای علم و دانش در زمینه ارتقاء کیفیت و بهره‌وری تولید گیاهان در ایران از طریق نشر پژوهش‌­های نوین و کاربردی

 

  • شناخت و حل مسائل، مشکلات و چالش‌­های اساسی در زمینه تولید، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان با بهره­‌گیری از نتایج پژوهش‌­های جدید

 

  • تقویت زیرساخت­‌ها و سیاست­‌های علمی مبتنی بر حفظ تنوع ژنتیکی و جلوگیری از فرسایش ژنتیکی گونه­‌های گیاهی

 

  • تقویت ارتباط نهادهای علمی، پژوهشی و آموزشی با نهادهای تصمیم­‌گیری و سیاست­‌گذاری به‌منظور کمک در به‌کارگیری یافته‌­های علمی و تخصصی در برنامه‌­ریز­ی­‌های آتی

 

  • ارتقاء سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و متصدیان این حوزه و تبادل یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی و پژوهشی با پوشش‌دهی حوزه‌های تخصصی ذیربط