اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 71
تعداد عدم پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 14271
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7444
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 135 روز
درصد پذیرش 63 %