اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 53
تعداد عدم پذیرش 13
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 11353
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5439
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 38 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 159 روز
درصد پذیرش 72 %