اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 43
تعداد عدم پذیرش 10
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 6640
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2794
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 65 %