اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 96
تعداد عدم پذیرش 24
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 7

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 62
تعداد مشاهده مقاله 17258
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10113
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 131 روز
درصد پذیرش 61 %