اخبار و اعلانات

فراخوان پذیرش مقاله

ضمن به استحضار رساندن آغاز فعالیت نشریه پژوهش‌های گندم گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان، از همه اساتید،‌ پژوهشگران و ‌دانشجویان علاقه‌مند دعوت می‌گردد مقالات علمی نگاشته شده در زمینه‌های فیزیولوژی، بوم‌شناسی، بیوتکنولوژی، ژنتیک و به­نژادی، تغذیه، آفات و بیماری‌ها، مکانیزاسیون، تکنولوژی بذر، علوم علف‌های هرز، علوم پایه، صنایع غذایی و فرآوری‌های مرتبط با گندم را با توجه به مندرجات صفحه راهنمای نویسندگان جهت چاپ در نخستین شماره نشریه از طریق وب‌سایت نشریه ارسال فرمایند.

مطالعه بیشتر