اخبار و اعلانات

فراخوان پذیرش مقاله

به استحضار اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند، مجله تولید و ژنتیک گیاهی تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان، آماده دریافت مقالات علمی در زمینه‌های فیزیولوژی، بوم‌شناسی، علوم علف‌های هرز، بیوتکنولوژی، ژنتیک و به‌نژادی گیاهی می‌باشد. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود مقالات خود را با توجه به مندرجات صفحه راهنمای نویسندگان آماده کرده و جهت بررسی و چاپ از طریق وب‌سایت نشریه به آدرس https://jwr.uok.ac.ir ارسال فرمایند.

مطالعه بیشتر