اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

منشور اخلاقی نشریات جهت اطمینان از بررسی و انتشار مجلات طراحی شده است. در این آیین نامه، سیاست های نشریات برای تضمین رفتار اخلاقی کلیه شرکت کنندگان در فرآیند مذکور بیان شده است. مجله تولید و ژنتیک گیاهی از این قوانین پیروی می­کند.

 

سردبیر و هیات تحریریه:

- عدالت: تصمیم گیری درباره مقالات باید بدون توجه به مسایل نژادی، جنسیتی، مذهبی، قومی، و سیاسی نویسندگان انجام شود.

- محرمانه بودن: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت گردد.

- قوانین نشر: قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی باید توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

- سرقت ادبی: هر گونه سرقت ادبی بدون هیچ گونه چشم پوشی یا اغماض بر اساس سطح سرقت ادبی توسط سردبیر نشریه مورد مطالعه قرار می گیرد و به صورت قانونی پیگیری می­شود.

- پذیرش مقالات: سردبیر با کمک هیأت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق کپی برداری، سرقت علمی و .. همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می نماید.

 

نویسندگان

-گزارش نتایج: نویسندگان باید یافته های خود را به طور کامل گزارش کنند، به نحوی که محققین برای تکرار تحقیق به مجموعه داده های مشابه دسترسی داشته باشند. صرف نظر از تطابق یا تضاد یافته­ها با نتایج مورد انتظار، نتایج باید دقیق گزارش شود.

- اصالت: مقاله باید حاصل پژوهشی جدید و بدیع باشد. مقالات ارائه شده توسط نویسندگان باید نتیجه پژوهش ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

 - عدم انتشار همزمان مقاله: نویسنده نمی تواند مقاله ای را که در مجله دیگری در حال مطالعه و ارزیابی است ارسال کند.     

-تالیف اثر: تمام نویسندگان مقاله باید در کار پژوهش، مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. در نهایت مسئولیت کل محتوای مقاله ارسالی به مجله بر عهده نویسندگان می باشد.  

-تعارض منافع: نویسنده باید منابع طرح مالی را در متن مقاله بیان کند.  هر موردی در زمینه تعارض منافع به سردبیر اطلاع داده شود.

-تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به اثرهایی که در شکل گیری پژوهش آن مؤثر بوده اند اشاره نموده و قدردانی نمایند.

 

داوران

-بدون تعصب: داوران باید مقالات را عینی، منصفانه و حرفه ای ارزیابی کنند. به آنها توصیه می شود از هرگونه سوگیری شخصی در بررسی های خود اجتناب کنند.

-تعارض منافع: داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.

-وقت شناسی: داوران باید در ارزیابی و بررسی خود دقیق و سریع عمل کنند.

  • محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند.