درباره نشریه

دو فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش‌های گندم در راستای گسترش و بهبود دانش و پژوهش از سال 1397 توسط گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان منتشر می‌شود.

زبان اصلی نشریه فارسی و چکیده مقالات به زبان انگلیسی خواهد بود. نشریه با شماره پروانه نشر 81447 مورخ 14/12/96 مجوز چاپ دو فصلنامه را از هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده است.