درباره نشریه

به نام خدا

نشریه حاضر در ابتدا با عنوان "پژوهش‌های گندم" در راستای گسترش و بهبود دانش و پژوهش در دو دوره در سال های 1397 و 1398 توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان منتشر گردید. نشریه با شماره پروانه نشر 81447 مورخ 1396/12/14 مجوز چاپ دو فصلنامه را از هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نمود که در تاریخ 1400/6/22 بر اساس مجوز هیأت مذکور عنوان نشریه به "تولید و ژنتیک گیاهی" تغییر یافته است و از دوره سوم (سال 1401) با این عنوان منتشر گردیده است. این دوفصلنامه مقالات مرتبط در زمینه تولید گیاهان، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی را به صورت آنلاین از طریق سامانه https://jwr.uok.ac.ir دریافت و پس از طی فرایند داوری به چاپ می‌رساند. 

این مجله، یک مجله با دسترسی آزاد (open access) است.