نشریه حاضر، از پژوهش‌­های گندم به تولید و ژنتیک گیاهی تغییر عنوان داده است.

 

به استحضار اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند، مجله تولید و ژنتیک گیاهی تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان، آماده دریافت مقالات جهت چاپ در نخستین شماره تحت این عنوان می­‌باشد. مقالات علمی در زمینه‌های فیزیولوژی، بوم‌شناسی، علوم علفهای هرز، بیوتکنولوژی، ژنتیک و به‌نژادی پذیرش می­‌شوند. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود مقالات خود را جهت بررسی و چاپ از طریق سامانۀ الکترونیکی jwr.uok.ac.ir ارسال فرمایند.

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-111 

4. کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

صفحه 53-68

سیروس محفوظی؛ محمد مجدی؛ محسن جانمحمدی؛ شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ قاسم حسینی سالکده


7. بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

صفحه 105-117

اسعد معروفی؛ سعید احدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ عادل سی و سه مرده