نشریه حاضراز از پژوهش‌­های گندم به تولید و ژنتیک گیاهی تغییر عنوان داده است.

 

به استحضار اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند می‌رساند، دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان، آماده دریافت مقالات پژوهشی جهت چاپ می­‌باشد. مقالات علمی در زمینه‌های فیزیولوژی، بوم‌شناسی، علوم علف‌های هرز، بیوتکنولوژی، ژنتیک و به‌نژادی پذیرش می­‌شوند. از علاقه‌مندان دعوت می‌شود مقالات خود را جهت بررسی و چاپ از طریق سامانۀ الکترونیکی jwr.uok.ac.ir ارسال فرمایند.

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1401، صفحه 1-162 

مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های گندم تحت سیستم‌های خاک‌ورزی مختلف

صفحه 1-18

طهماسب حسین‌پور؛ حدیث نعمت‌پور ملک‌آباد؛ علی احمدی


پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران

صفحه 57-66

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی


مقایسه عملکرد فتوسیستم II در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران با استفاده از پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل تحت تنش شوری

صفحه 67-84

آمنه قاسمی مصرمی؛ محمود سلوکی؛ صابر گلکاری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ محمد حازم قلعجی؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری