تولید و ژنتیک گیاهی

توالی انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان         

شاپای چاپی: 0913-2821

شاپای الکترونیکی: 0492-2821

زبان: فارسی (چکیده انگلیسی)

شیوه داوری: دوسو ناشناس

آدرس پست الکترونیک: jppg@uok.ac.ir

آدرس سایت اختصاصی: jwr.uok.ac.ir

"به اطلاع می رساند مطابق آیین نامه نشریات علمی کشور مصوب و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب همیاب استفاده می نماید."

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 

"دسترسی به مقالات این نشریه به صورت آزاد و رایگان می باشد. (بر اساس تعریف BOAI تمام محتوا به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه او در دسترس است. کاربران مجاز به دانلود، خواندن، کپی و توزیع آن بدون مجوز ناشر یا نویسنده هستند.)"

 

"تمامی مقالات این نشریه دارای دسترسی باز هستند و از CC BY تبعیت می کنند."

Creative Commons Licenses

 

"نشریه تولید و ژنتیک گیاهی جهت انجام فرایند داوری و انتشار مقالات پژوهشی، هرینه ای دریافت نمیکند"

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، تیر 1403، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی

ارزیابی چندساله مقاومت به زنگ قهوه‌ای در 192 ژنوتیپ گندم نان تحت شرایط مزرعه‌ای

صفحه 1-16

10.22034/plant.2024.139913.1077

حمید رامرودی؛ محمدهادی پهلوانی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ آندرآس برنر؛ محسن ابراهیمی