ارزیابی کارایی علف‌کش بازاگران ام60 (بنتازون + SL 46%,،MCPA) در کنترل علف‌های هرز شالیزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران

2 دانشیار، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

3 استادیار، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

10.34785/J020.2022.008

چکیده

مصرف تکراری یک علف‌کش یا علف‌کش‌هایی با نحوه عمل یکسان، تغییر فلور علف­های هرز و مقاومت آنها به علف­کش­ها را به همراه دارد. بنابراین جهت بررسی کارایی علف­کش­ جدید بازاگران ام60 در مقایسه با علف­کش­های رایج، آزمایشی در مزارع پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج در گیلان و مازندران در سال 1397 انجام شد. تیمارها شامل دوزهای 575، 1150، 1725 و 2300 (گرم ماده مؤثره در هکتار) علف­کش بازاگران ام60، دوز توصیه شده علف‌کش‌های رایج نومینی (بیس‌پایریباک‌سدیم، SC10%)، کلین‌وید (بیس‌پایریباک‌سدیم، SC 40%) و ساترن (تیوبنکارب، EC 50%)  به همراه دو تیمار شاهد (آلوده به علف­ هرز و وجین دستی) بودند. کارایی بازاگران در کنترل پیزور‌ (maritimus Schoenoplectus) سه روز پس از اعمال تیمار نمایان و طی 10 روز به حداکثر رسید، این درحالی بود که اولین علائم مربوط به تأثیر نومینی و کلین‌وید در کنترل این علف‌هرز دو تا سه ‌هفته پس از اعمال تیمار مشاهده شد. کارایی دوز توصیه شده بازاگران در کنترل پیزور از 60 تا 85 و کارایی نومینی و کلین‌وید بیش از 90 درصد بود. بیشترین عملکرد شلتوک در گیلان در دوز 2300 گرم ماده مؤثره بازاگران ام60 در هکتار و در مازندران به دلیل داشتن یک‌چهارم علف­های هرز مزارع گیلان در دوز 575گرم ماده مؤثره به‌دست آمد که به­ ترتیب 30 و 40 درصد بیشتر از شاهد وجین بودند. باتوجه به تراکم بالای علف­های هرز در گیلان، دوز بالای بازاگران (2300گرم ماده مؤثره) توصیه می­ شود و عدم کارایی کافی این علف­کش در کنترل سوروف، فرمول ترکیبی آن با ساترن کارایی بهتری در کنترل بیشتر علف­ های هرز داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of herbicide efficacy of Bazageran M60 (Bentazone + MCPA, SL 46%) in paddy weed control

نویسندگان [English]

  • Hoda Abadian 1
  • Bijan Yaghoubi 2
  • Farzin Pouramir 3
1 Assistant Professor, Deputy of Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Amol, Iran
2 Associate Professor, Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

Repeated use of an herbicide or herbicides with the same mechanism of action results in a change in flora and weed resistance. Therefore, in order to evaluate the effectiveness of the new herbicide of Bazageran M60 in comparison with conventional herbicides, an experiment was conducted in the research farms of the Rice Research Institute in Gilan and Mazandaran in 2018. treatments included doses of 575, 1150, 1725, and 2300 (g.ai.ha-1) herbicide of Bazageran M60, the recommended dose of common nominal herbicides, Nominee (SC10%), Cleanweed (SC 40%) and Saturn (EC 50%) with two control (weed infested and hand weeded). The efficacy of Bazagran in control of bulrush was observed three days after treatment and it peaked within 10 days, while the first symptoms of the effect of nominee and Cleanweed appeared about three weeks after treatment. The efficiency of the recommended dose of Bazagran to control bulrush (Schoenoplectus maritimus) in the field ranged from 60 to 85 percent but it was more than 90 percent for Nominee and Cleanweed. The highest paddy yield in Gilan was obtained at a dose of 2300 (g.ai.ha-1) of Bazageran and in Mazandaran due to having a quarter of weeds of Gilan farms belonged to 575 (g.ai.ha-1) which were 30 and 40 percent more than weeding, respectively. Due to the high density of weeds in Gilan, a high dose of Bazagaran (2300 g.ai.ha-1) is recommended and the insufficient efficiency of this herbicide in controlling weeds, its combination formula with Saturn had a better performance in controlling most weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broad-leaved
  • sedge
  • grass
  • consumer leaf herbicides
  • rice