نویسنده = غلامرضا زمانی
اثرات آللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علف‌های‌هرز تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides) و سلمه‌تره (Chenopodium album)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 261-274

10.34785/J020.2022.005

مجتبی حسینی؛ مهدی مجاب؛ الهام صمدی کلخوران؛ غلامرضا زمانی؛ محمدتقی آل ابراهیم