نویسنده = ���������������� ��������
بررسی اثر کم‌آبیاری و آبیاری بخشی ناحیه ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ماش (Vigna radiate L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62942

نسرین رضایی؛ یاسر علیزاده؛ حمزه علی علیزاده؛ احسان اله زیدعلی