نویسنده = ������������ ������ ��������
اثر عصاره آبی دود حاصل از سوختن گیاه بابونه کبیر(Tanacetum parthenium) بر شاخص‌های جوانه‌زنی و پس از جوانه‌زنی سه گونه گیاه دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.34785/J020.2022.019

محمدرضا عبدالهی؛ سید سعید موسوی


اثر پیش تیمار دمایی، نور و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القاء کالوس در کشت بساک کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 173-188

10.34785/J020.2022.006

ژاله محسنی عراقی؛ محمدرضا عبدالهی؛ اصغر میرزایی اصل؛ سید سعید موسوی