نویسنده = الهام صمدی کلخوران
استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثرات اختلاط متری‌بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین در کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 1-18

10.34785/J020.2022.013

الهام صمدی کلخوران؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ جنز کارل استربیگ؛ اکبر قویدل


اثرات آللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علف‌های‌هرز تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides) و سلمه‌تره (Chenopodium album)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 261-274

10.34785/J020.2022.005

مجتبی حسینی؛ مهدی مجاب؛ الهام صمدی کلخوران؛ غلامرضا زمانی؛ محمدتقی آل ابراهیم