کلیدواژه‌ها = ارتفاع بوته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مقایسه با گندم سرداری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-52

محمد مجیدی؛ محمد فرید سپری؛ محمد صالح احمدی؛ محمد بهرام ن صرالله بیگی