کلیدواژه‌ها = رقم
پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-66

10.34785/j020.2022.498

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مقایسه با گندم سرداری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 45-52

محمد مجیدی؛ محمد فرید سپری؛ محمد صالح احمدی؛ محمد بهرام ن صرالله بیگی