نویسنده = �������������� ���������� ������
اثر بستر بذر دروغین و کاربرد کود آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و علف‌های‌هرز نخود دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.34785/J020.2022.015

رسول زرگوشی فر؛ احسان اله زیدعلی؛ یاسر علی زاده


تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود(Cicer arientinum L.) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.34785/J020.2022.017

حمزه شیرویی؛ علی حاتمی؛ احسان اله زیدعلی؛ یاسر علیزاده