کلیدواژه‌ها = بیان ژن
ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی برخی صفات در ژنوتیپ‎های کلزا تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62945

سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی؛ امین چله مال دزفول نژاد


تغییرات الگوی بیان برخی ژ‌ن‌ها در پاسخ به آلودگی سپتوریا در گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/plant.2023.139494.1072

سیده ساناز رمضانپور؛ حسن سلطانلو؛ سحر سادات حسینی؛ لیلی قلی زاده