کلیدواژه‌ها = گندم
تاثیر کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم و جو

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 275-290

10.34785/J020.2022.009

احمد فرید فرید؛ محمدصفر نوری؛ ذبیح الله فرخاری


بررسی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های گندم تحت سیستم‌های خاک‌ورزی مختلف

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18

10.34785/J020.2022.612

طهماسب حسین‌پور؛ حدیث نعمت‌پور ملک‌آباد؛ علی احمدی


پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-66

10.34785/j020.2022.498

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی


بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 105-117

اسعد معروفی؛ سعید احدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ عادل سی و سه مرده