کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم‌های علوفه‌ای در استان های لرستان و مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.34785/J020.2022.014

هرمز اسدی؛ ویدا قطبی؛ محمد شاهوردی؛ رمضان سرپرست


تاثیر کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم و جو

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 275-290

10.34785/J020.2022.009

احمد فرید فرید؛ محمدصفر نوری؛ ذبیح الله فرخاری


بررسی شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی سرد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 133-146

10.34785/J020.2022.120

حسین پورهادیان؛ نبی هداوند؛ مجید خلیلی؛ حسن کاظم اصلانی