دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی صفات فیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.22034/plant.2024.141259.1103

لیلا منصوری؛ محمود اثنی عشری؛ معصومه عامریان


پارامترهای ژنتیکی، پایداری و انتخاب ژنوتیپ های عدس در شرایط دیم به صورت کاشت پاییزه با استفاده از روش های BLUP ، WAASB و AMMI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.22034/plant.2024.141328.1105

پیام پزشکپور؛ رضا امیری؛ ایرج کرمی؛ امیر میرزایی