دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 5، آذر 1402، صفحه 1-156 

مقاله پژوهشی

استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثرات اختلاط متری‌بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین در کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی

صفحه 1-18

10.34785/J020.2022.013

الهام صمدی کلخوران؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ جنز کارل استربیگ؛ اکبر قویدل